Služby

Cílem je zhodnocení služeb poskytovaných Vaší organizací

Oblasti, na které se zaměřujeme

Jednání se zákazníkem, pokládání (specifických) otázek, nákup zboží, způsob úhrady a financování, vyřizování stížností, hodnocení zaměstnanců apod.
Poskytujeme detailní zprávu a zpětnou vazbu o zkušenostech zákazníka.

Poukážeme na zaměstnance a na místa, která je potřeba zlepšit a jak je produkt či Vaše služba hodnocena zákazníkem.
Mystery shopping je Vaší podporou všude tam, kde je možno zhodnotit poskytované služby (jak v ziskové tak neziskové sféře).

Služby Sixth Sense Mystery Shopping vedou u klientů k

  • zvýšení počtu zákazníků,
  • vyšší spokojenosti zákazníků,
  • zvýšení prodeje,
  • lepšímu poskytování služeb spokojenými zaměstnanci,
  • zvýšení podvědomí o firmě a jejím image.